آزمایشگاه (کنترل کیفیت)

آزمایشگاه پلی اتیلن سمنان به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد وظیفه کنترل کیفیت محصولات گروه صنعتی فناوری پلیمر ایران را به عهده دارد. این آزمایشگاه مجهز به دستگاههای مدرن شرکت IPT آلمان می باشد. کلیه تولیدات این مجموعه در قالب یک برنامه جامع کنترلی در سه بخش مورد بازرسی و تست قرار می گیرند که شامل کنترل مواد اولیه ورودی به کارخانه، مرحله تولید و محصول نهایی می باشد.

مواد اولیه به این دلیل مورد تست قرار می گیرد تا کلیه مشخصات لازم برای انطباق با خواسته های استاندارد را دارا باشد. کنترل حین تولید شامل کنترل فیزیکی محصول می باشد که از نظر ابعاد و مشخصات مکانیکی منطبق بر خواسته های استاندارد باشد.

آزمونهای محصول نهایی نیز شامل کلیه آزمایشها با توجه به استانداردهای نوع کاربری محصول می باشد که این استاندارد ها عبارتند از :
 

در بخش آبرسانی:

  • استاندارد ملی اتصالات الکتروفیوژن آبرسانی ‪INSO14427-3‬‬‬
  • استاندارد بین المللی اتصالات الکتروفیوژن آبرسانی ‪‪ISO 4427-3‬‬ و ‪EN12201-3

در بخش گاز:

  • استاندارد ملی اتصالات الکتروفیوژن گازرسانی INSO 11233-3‬‬‬
  • استاندارد شرکت ملی گاز ایران ‪IGS-M-PL-014-2‬‬
  • استاندارد بین المللی اتصالات الکتروفیوژن گازرسانی ‪ISO 4437-3‬ و ‪‪EN1555-3‬‬‬‬‬
برگشت به صفحه قبلی