مشخصات و اجزای اتصالات کیوفیوژن

هر اتصال Q-Fusion از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از :

1) پین اتصال

برای ارتباط بین اتصالات Q-Fusion و دستگاه جوش، تعبیه شده است که این عمل توسط اپراتور صورت گرفته و بقیه مراحل جوش به صورت اتوماتیک توسط دستگاه جوش صورت می گیرد.

2) Indicator یا نشانگر

در اثر فشار ایجاد شده از ذوب و انبساط مواد بین لوله و اتصال در حین عملیات جوش، نشانگر به سمت بیرون رانده میشود. این نشانگر به اپراتور جوش کمک می کند تا از صحت جوش اطمینان حاصل نمایند.

3) اطلاعات حک شده روی محصول

این اطلاعات طبق آیین نامه استاندارد اجباری بوده و شامل برند محصول، نوع و سایز اتصال، SDR و رده فشاری اتصال و نوع مصرف ( آب یا گاز ) را نشان می دهد.

4) بارکد

بارکد روی هر اتصال حاوی کلیه پارامترهای مورد نیاز دستگاه جوش برای جوشکاری می باشد که توسط بارکد خوان دستگاه جوش ، اسکن و بقیه مراحل جوش توسط این دستگاه به صورت اتوماتیک انجام می شود.

کنترل کیفیت برای اتصالات Fusion مهم است. بارکد موجود به روی اتصالات کیوفیوژن، اطلاعات کاملی را درباره پلیمرهایی که تشکیل دهنده قطعه هستند را به دستگاه میدهد.

1- المنت ها

به منظور افزایش کیفیت جوشکاری ، بر روی المنت ها پوشش پلی اتیلنی در نظر گرفته شده است که باعث جلوگیری از اکسید شدن سیمهای المنت می گردد.

2- استاپر لوله

در کوپلرهای Q-Fusion برجستگی های قابل جداشدنی تعبیه شده است که موقعیت صحیح قرار گرفتن لوله در اتصال را موجب شده و در مواقع تعمیراتی این برجستگی قابل جداشدن بوده و حرکت کوپلر در امتداد لوله تا قرار گرفتن در موقعیت مورد نظر را موجب می گردد.

برگشت به صفحه قبلی